โปรแกรม และแพ็คเกจต่าง ๆ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โครงการคลอดเหมาจ่าย
Kid Vaccine วัคซีนลูกรัก รักษ์หัวใจ
ใส่ใจกระเพาะลำไส้ ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก
แคปซูลเอ็นโดรสโคป โปรแกรมผ่าตัดข้อเข่าเทียม
ส่องกล้องทางเดินอาหาร
(ตับ และน้ำดี)
   
 
 
Copyright © Bangna Hosptial 5 โรงพยาบาลบางนา 5
55 ม. 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-138-1155-64 โทรสาร 02-138-1166