รายการ   ราคา(บาท)
1. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag) 200.-
2. ตรวนหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (Anti HBs) 250.-
3. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV) 580.-
4. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสเอดส์ (Anti HIV (Stat)) 380.-
5. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) 450.-
6. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein) 450.-
7. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA) 800.-
8. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125) 800.-
9. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin prep) 1,300.-
10. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (EKG) 1,300.-
11. อัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound upper abdomen) 1,000.-
12. อันตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound lower abdomen) 1,000.-
  13. เอ็กซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Studies) 1,400.-
       

 

"อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับคุณและครอบครัว"


เงื่อนไขในการใช้บัตร
1. กรุณาแสดงบัตรก่อนชำระเงินทุกครั้ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ยกเว้นค่าแพทย์ ทันตกรรม ค่าแล็บ ค่าอาหาร และบริการอื่น ๆ
ที่โรงพยาบาลไม่ได้ประกอบการเอง
3. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมพิเศษที่โรงพยาบาลจัดขึ้น
4. บัตรนี้ไม่สามารถใช้แทนเงินสดได้
5. บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงพยาบาลบางนาทุกสาขา
6. บัตรนี้สามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตได้
7. โรงพยาบาลของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 
  Copyright © Bangna Hosptial 5 โรงพยาบาลบางนา 5
55 ม. 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-138-1155-64 โทรสาร 02-138-1166