คลินิก และบริการทางการแพทย์

อายุรกรรม ศัลยกรรม
หู คอ จมูก จักษุ
สูติ-นรีเวช กุมารเวช
ทันตกรรม ศัลยกรรมกระดูก และข้อ
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน กายภาพบำบัด

 

 

 
 
Copyright © Bangna Hosptial 5 โรงพยาบาลบางนา 5
55 ม. 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-138-1155-64 โทรสาร 02-138-1166