ประกาศทำลายฟิล์มเอกซเรย์ผู้ป่วย

โรงพยาบาลบางนา 1

เนื่องด้วยทางโรงพยาบาล มีความประสงค์จะทำการทำลายฟิล์ม
เอกซเรย์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2558 และ
ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป หากผู้ที่เคยเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาล มีความประสงค์จะขอรับฟิล์มเอกซเรย์ของท่านไว้
กรุณาติดต่อ แผนกรังสีวินิจฉัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-7468630

 
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
Copyright © Bangna Hosptial 5 โรงพยาบาลบางนา 5
55 ม. 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-138-1155-64,062-201-9156-9 โทรสาร 02-138-1166