ประวัติการศึกษา และการทำงาน ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ สมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร

การศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การศึกษาอื่น
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง
 
ประวัติการทำงาน
- ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลกรุงเทพ-พระประแดง
- ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง
- ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลศิครินทร์
- ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลพญาไท 2
- ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1
 
ประวัติอื่น ๆ
- สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
- สมาชิกชมรมศัลยแพทย์แปลงเพศแห่งประเทศไทย

นายแพทย์ ธิติ เชาว์นลิขิต

การศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กรมการแพทย์
- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการทำงาน
- ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
- ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลกรุงเทพ
- ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลนนทเวช
- กลุ่มงานศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลเลิดสิน
 
ประวัติอื่น ๆ
- สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
- สมาชิกชมรมศัลยแพทย์แปลงเพศแห่งประเทศไทย
   
 
  Copyright © Bangna Hosptial 5 โรงพยาบาลบางนา 5
55 ม. 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-138-1155-64 โทรสาร 02-138-1166