โปรแกรม รักษ์หัวใจ

 

"รักคุณ...รักษ์หัวใจ"

"โรคหัวใจอยู่ใกล้...จนคุณไ่ม่ได้คาดคิด
อายุรกรรมโรคหัวใจ ตรวจสุุขภาพหัวใจของคุณ"

การตรวจโดยวิธีวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)
ราคา 3,000 บาทไม่รวมค่าแพทย
การตรวจเสียงสะท้อนหัวใจ (Echo Cardiogram)
ราคา 3,000 บาท ไม่รวมค่าแพทย
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ราคา 350 บาท

การตรวจสมรรถภาพการทำงาน 24 ชั่วโมง
(EKG Holter 24 Hr.)

ราคา 3,000 บาท ไม่รวมค่าแพทย์

 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-138-1155-64 ต่อแผนกอายุรกรรม **

 
  Copyright © Bangna Hosptial 5 โรงพยาบาลบางนา 5
55 ม. 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-138-1155-64 โทรสาร 02-138-1166