โปรแกรม Classic l โปรแกรม Gold l โปรแกรม Platinum

รายการตรวจ โปรแกรม classic
Male Female
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ [PE]
คำนวณดัชนีมวลกาย/วัด ขนาดรอบเอว [BMI/Waist Circumference]
ตรวจกลุ่มเลือด [Blood Group]    
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด [CBC]
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]
ตรวจระดับไขมันในเลือด    
  ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล [Cholesterol]
  ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ [Triglyceride]
  ตรวจไขมันความหนาแน่นสูง [HDL]    
  ตรวจไขมันความหนาแน่นต่ำ [LDL]
ตรวจการทำงานของไต    
  ตรวจการทำงานของไต [BUN]    
  ตรวจการทำงานของไต [Creatinine]
ตรวจการทำงานของตับ    
  ตรวจการทำงานของตับ [SGOT]
  ตรวจการทำงานของตับ [SGPT]
  ตรวจการทำงานของตับ [Alkaline Phophatase]
  ตรวจหาสารโปรตีนในร่่างกาย [Albumin]    
  ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกาย [Globulin]    
  ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกาย [Total Protein]    
  ตรวจภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง [Total Bilirubin]    
  ตรวจภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง [Direct Bilirubin]    
ตรวจระดับกรดยูริค [Uric Acid]
ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis]
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ [TSH]    
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ [Alpha fetoprotein]
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ [CEA]
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก [PSA]  
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ [CA 125]    
ตรวจมะเร็งปากมดลูก [Thin Prep]  
ตรวนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]
เอ็กซเรย์ทรวงอก [Chest X-ray]
อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบน [Ultrasound upper abdomen]    
อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง [Ultrasound lower abdomen]    
เอ็กซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น [Upper GI Studies]    
ราคาเหมาจ่าย (บาท) Package Price (Bht) 3,100 3,700