โปรแกรมผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty)

ปวดเข่าเมื่อยืน เดินนาน หรือปวดเข่าขณะขึ้นบันได
ข้อฝืด ติดขัด เมื่อวางขาในท่าเดิมนาน ๆ
เข่าบวม ปวด หรือมีอาการขัดที่ข้อเข่า
เข่าโก่ง หรืองอผิดรูป
เคยได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ กับข้อเข่า

 

ห้องคู่ 7 วัน 6 คืน 120,000 บาท
ห้องพิเศษเดี่ยว 7 วัน 6 คืน 135,000 บาท

** รวมค่าบริการทางแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแล้ว **

ติดต่อถสอบถามได้ที่ ร.พ. บางนา 5 โทร.0-2138-1155-64

 
  Copyright © Bangna Hosptial 5 โรงพยาบาลบางนา 5
55 ม. 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-138-1155-64 โทรสาร 02-138-1166