โรงพยาบาลบางนา1
02-746-8630-9
โรงพยาบาลบางนา2
02-740-1800-6
คลินิกเวชกรรมบางนา3
02-750-1060-3
โรงพยาบาลบางนา5
02-138-1155-64
ทรงยศคลินิกเวชกรรม
02-746-3342-3
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
02-311-6541
สหแพทย์เมโมเรียลคลินิก
02-328-7158
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
02-361-4208
คลินิกแพทย์ฉัตรลดา 1
02-311-7238-9
คลินิกแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสี่แยกศรีนุช
02-743-4437
คลินิกแพทย์เจษ
02-398-0838
คลินิกแพทย์ศรีนครินทร์
02-748-2945
บางกะปิคลินิกเวชกรรม
02-377-5059
นภดลคลินิกเวชกรรม
02-738-6902
แพทย์ข้่่ามฟากคลินิก
02-702-7287-8
คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม
02-312-6464
บางปะกงคลินิกแพทย์
038-832-403-4
คลินิกอรุณนิเวศน์การแำพทย์ 3
02-755-4741
แพทย์แพรกษาคลินิก
02-702-7288
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
02-173-7766-75
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
02-754-2800-9
สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู
02-323-4081-3
เมืองสมุทรแพรกษาคลินิกเวชกรรม
02-324-3461-4