1.เจ้าหน้่าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 อัตรา 4.พนักงานซ่อมบำรุง จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุระหว่าง 20-25 ปี - เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. - วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.
- มนุษยสัมพันธ์ดี - สาขา ช่างไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิค , ช่างแอร์
- สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ / อาทิตย์ได้ - มนุษยสัมพันธ์ดี
   
2.เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 3 อัตรา 5.เจ้าหน้าที่ประเมินและรับผู้ป่วยใน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี - เพศหญิง-ชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. - วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
- มนุษยสัมพันธ์ดี - ประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาล 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ / อาทิตย์ได้ - มนุษยสัมพันธ์ดี
   
3.พนักงานแม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา
สนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครงานได้ด้วยตัวเองได้ที่
คุณสมบัติ
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
- เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
โทร.02-7468630-8 ต่อ 446 , 447
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
คุณจุฑาทิพย์ / คุณปณิศา
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ