ประกาศ

โรงพยาบาลบางนา 1 บางนา 2 และบางนา 5
จะมีการเปิดรับประกันสังคมปี 2561 ตามปกติ
และโรงพยาบาลบางนา 1 จะยกเลิกโครงการประกันสุขภาพ
เฉพาะคลินิกลาซาล และคลินิกคลองเตยเท่านั้น


 
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
Copyright © Bangna Hosptial 5 โรงพยาบาลบางนา 5
55 ม. 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-138-1155-64 โทรสาร 02-138-1166